About

U nastavku teksta pročitajte više detalja o aplikaciji.


Sustav upravljanja kriznom logistikom je Web aplikacija dostupna putem interneta na osobna računala i prijenosne uređaje. Svrha aplikacije jeste da objedini ponudu i potražnju kriznih potreba zdravstvenoga sektora kao i proizvodnih kapaciteta prouzrokovanu pandemijom virusa COVID-19.

Aplikacija u suštini rješava problem sistematskog prikupljanja potreba svih uključenih zdravstvenih organizacija, te objedinjuje podatke na razini gradova te županija/kantona. Podaci se prikupljaju u vidu standardiziranih artikala koji opisuju potrebne proizvode na nivou standarda, bez definiranja proizvođača i brandova. Podaci i analize su dostupni u realnom vremenu, ali njihova dostupnost i točnost ovisi isključivo na valjano i na vrijeme unesenim informacijama.

Sa druge strane, slične funkcionalnosti pružene su i dostupne lokalnim proizvođačima, koji također su u mogućnosti unositi i ažurirati koje od potrebnih proizvoda su u stanju proizvesti, uvesti ili imaju na stanju. Na ovaj način, direktnim uključivanjem gospodarskog sektora pored benefita koje će sustav zdravstva dobiti, dajemo i mogućnost lakšeg financijskog prebrođivanja krize u gospodarstvu prouzrokovanu pandemijom COVID-19.

Analize unesenih podataka putem aplikacije dostupne su koordinatorima, ne prvom mjestu Regionalnoj razvojnoj agenciji REDAH, gospodarskim komorama, kao i kriznom štabu koji onda sa jedne lokacije mogu koordinirati procese nabavke odnosno logističkog lanca. Na ovaj način, koordinatori svojim djelovanjem mogu doprinijeti preciznim djelovanjem i konkretnim rezultatima u procesu nabavke potrebnih proizvoda.

Aplikacija je nastala kao ideja potekla od regionalne agencije REDAH na sastanku sa partnerom Linnovate Tehnološki Park Livno. Nakon što je ideja prepoznata kao veliki potencija, poduzeće COX 4 d.o.o. uz podršku poduzeća MSS d.o.o je u rekordnom roku od 10 dana od ideje napravilo zaokružen proizvod, koji je dostupan na webu.

Aplikaciju mogu koristiti sve uključene strane, od ministarstava zdravstva, zdravstvenih institucija, agencija, stožera, proizvođača i drugih koji mogu doprinijeti u prebrođivanju krize prouzrokovane pandemijom covid-19.

Poduzeće COX 4 kao vlasnik aplikacije, ustupa ovaj sustav cijeloj Federaciji BiH u vidu donacije odnosno besplatnoga korištenja, u nadi da će svi uključeni akteri na svim županijskim/katnonalnim razinama u narednih 6 mjeseci pokušati pronaći sredstva te donirati novčana sredstva Linnovate Tehnološkom Parku, koji ja području HBŽ već skoro godinu dana samostalnom pomaže gospodarskom napretku, bez značajne podrške lokalnih i federalnih vlasti. Jer sljedeća kriza, poslije ove zdravstvene jeste gospodarska.